Rüyâda Eczacı Görmek

By | 6 Şubat 2014

rüyada eczacı görmek

Rüyâda eczacı görmek, dünyâ bilgisi veya dinde bilgisi olan birine işâret eder denmiştir. Çünkü ilaçlar dünyâyı il­gilendiren bedene, ilim de dini güzel yaşamayı sağlar den­miştir. Bir kimsenin rüyâda bir eczacı görmesi, kitap tas­nifiyle uğraşan bir bilgin (âlim) kişiye işâretle yorumlanır.

  •  Bazı yoruma göre ise, rüyâda eczacı görmek, rüyâ sahibi­nin, hilekâr ve düzenbâz kişilerle karşılaşacağına ve on­lardan zarar göreceğine işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
  •  Rüyâda eczacı görmek, hîlekâr kimselerden kendinizi sa­kınmanıza işâretle yorumlanır.