Allah’a (cc) Karşı Samimiyet

By | 11 Ağustos 2014

namaz-kildiran-seccade

 

Namazı doğru kılmanın önemi nedirEbû Hureyre radıyallâhu anh şöyle rivayet etmiştir: Resûlullah sallallâhu aley­hi vesellem buyurdular ki:

“Kıyamet günü ilk çağrılacaklar, Kur’ân’ı ezberleyen biri. Allah yolunda öldü­rülen biri ve çok malı olan biridir. Allah Teâlâ, Kur’ân okuyana: “Ben, Resûlüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?” diye soracak. Adam-, “Evet yâ Rabbi!” diyecek. “Bildiklerinle ne amelde bulundun?” diye Rabb Teâlâ tekrar soracak. Adam: “Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum” diyecek. Allah Teâlâ: “Yalan söylüyorsun!” diyecek. Melekler de ona: “Yalan söylüyorsun!” diye çıkışacaklar. Allah Teâlâ ona: “Bilakis sen, ‘Falanca Kur’ân okuyor’ densin diye okudun ve bu da söylendi” der. Sonra, mal sahibi getirilir. Allah Teâlâ: “Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki kimseye muhtaç ol­madın.” diyecek. Zengin adam, “Evet yâ Rabbi” diyecek. “Sana verdiğimle ne amelde bulundun?” diye Rabb Teâlâ soracak. Adam: “Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim” diyecek. Allah Teâlâ: “Bilakis sen, ‘Falanca cömerttir’ desin­ler diye bunu yaptın ve bu da denildi” diyecek. Sonra, Allah yolunda öldürülen getirilecek. Allah Teâlâ: “Niçin öldürüldün?” diye soracak. Adam: “Senin yolun­da cihadla emrolundum. Ben de öldürünceye kadar savaştım” diyecek. Hakk Teâlâ ona: “Yalan söylüyorsun!” diyecek. Ona melekler de: “Yalan söylüyorsun!” diye çıkışacaklar. Allah Teâlâ ona tekrar: “Bilakis sen. ‘Falanca cesurdur’ desinler diye düşündün ve bu da söylendi” buyuracak. Sonra (Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- Ebû Hureyre’nin dizine vurup): “Ey Ebû Hureyre! Bu üç kimse kıyamet günü cehennemin aleyhlerinde kabaracağı Allah’ın ilk üç mahlûkudur!” dedi.”

Açıklama:

İnsanların hatalarını düzeltirken, niyetin “Allah’ın rızasını kazanmak olması gerekir. Eğer niyet, üstünlük taslamak, öfke gösterisi veya başkalarını etkilemeye çalışmak ise, asıl amaca ulaşılamayacaktır. Zira bizzat kişinin kendisi bir hatanın içerisindedir.

Eğer kişinin öğüt vermekteki niyeti samimî ise, sevap kazanacak ve Allah’ın izniyle öğüdü kabul görüp, tesir edecektir.