Çocuklara Sorumluluklar Yüklemek

By | 11 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

cocuk-yalanŞimdi burada hemen ilk olarak aklımıza gelen olay Hz. Ali’nin radıyallâhu anh Resûlullah’m sallallâhu aleyhi vesellem hicreti esnasında onun yatağına geç­mesi değil midir? Hz. Ali’nin o an ki durumunu bir düşünün. Kureyş’in en azılı kâfirleri Resûlullah’m sallallâhu aleyhi vesellem evinin önüne toplanmışlar ve O’nu öldürmek için planlar kurmuştular. İşte Hz. Ali o gece kâfirlerin en şiddetli olan­ları ile karşılaşacaktı. İnsanın aklına ilk gelen şey Hz. Ali’nin o gece öldürülecek olmasıdır.

Açıklama:

Hz. Ali’yi radıyallâhu anh bizzat kendi canına dair bu şekilde tehlikeli bir işi kabul etmeye sevkeden amil neydi acaba? Muhakkak ki, onu bu konuma geti­ren İslam’ın dosdoğru terbiye metodu üzerine büyümesiydi. Öyle ki, bu sayede o kendi nefsini Resûlullah için feda edecek bir konuma ulaşmıştı. Allahu Tealâ Resûlullah’ı Mekkeli müşriklerden koruduğu gibi Hz. Ali’yi de onların elinden korudu. Hz. Ali gibi hareket edebilecek kaç genç vardır acaba?

Şayet çocuk henüz küçük yaşlarından itibaren sağlam bir terbiye, nebevi bir metot üzerine eğitilirse, genç yaşına rağmen kendisinden istifade edilmesi müm­kün olur. Çocuklara sorumluluk yüklemek benliklerinin gelişmesine, becerilerinin artmasına, büyümelerinin hızlanmasına sebep olan etkenlerdendir. Çocuk küçük yaşlarda aldığı terbiye sonucu büyük sorumlulukları en iyi bir şekilde yerine ge­tirebilir. Bunun neticesinde ise henüz küçük yaşta olmalarına karşın ümmetin faal bir organı haline gelir. Öyle gençler vardır ki, yaşları çok küçük olmasına rağmen, onların akılları, çalışkanlıkları ve cesaretleri neticesinde ümmet büyük kazançlar elde etmiştir. Allahu Tealâ ihlasları ve samimiyetleri karşılığında onları ümmete faydalı nesiller haline getirmiştir.