Allah Yolunda Cihad Etme Niyetiyle At Beslemek

By | 12 Kasım 2014

allah-yolunda-cihad-etme-niyetiyle-at-beslemek

  1. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kim Allah’a iman ederek, vaadini tasdik ederek, Allah yolunda cihad etme niyetiyle bir atı bağlayıp beslerse o atın yediği yemler, içtiği sular, atın dışkısı ve idrarı kıyamet gününde o şahsın mizanında iyilikler/sevablar olacaktır.”