Komşusu Aç İken Tok Yatan

By | 12 Kasım 2014

komsusu-ac-iken-tok-yatan• İbni Abbas’tan -radıyallâhu anh- işitildiğine göre, İbni-i Zübeyir’e haber vererek şöyle demiştir:

Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’ın şöyle dediğini duydum:

— Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, mü’min değildir.

Açıklama:

Bir kimse, komşusunun ihtiyacı olduğunu bildiği halde ona yedirmeksizin, sırf kendi karnını doyurursa günahkâr olacağı muhakkaktır. Ancak hadîs-i şerifte mü’min değildir, diye buyrulması, böyle hareket edenlerin kâmil ve olgun bîr müslüman olmadıkları ve gerçek mü’minlerin bunu irtikâp etmeyecekleri hakikatini beyandır ve müslümanları böyle hareket etmemeye bir teşviktir.