Allah Rızası Uğrunda Sınırda Nöbet Beklemek

By | 12 Kasım 2014

Allahü Teala’nın Tenzih Ve Takdisini BilmekSelmân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Bir gün ve bir gece Allah rızası için İslam beldesindeki sınırda nöbet beklemek, bir ay nafile oruç tutmak ile gece ibadeti yapmaktan daha hayırlıdır. Eğer bu kimse nöbet beklerken ölürse dünyada iken yaptığı ameli üzerine cereyan eder ve rızkı da üzerine gönderilir. Kabir sorgusundan da emin olur’ buyururken işittim.”
Hadis, İslam beldesindeki sınır muhafızlığı yapan kimsenin faziletine ve amellerinin öldükten sonra da devam edeceğine, bu durumun sadece bu kimseye mahsus olup başka kimseye nasip olmayacağını ifade etmektedir.
Hadisin metninde geçen “Fettan” ile kastedilen, kabir sorgusudur. Bununla da, Münker ve Nekir melekleri kastedilmektedir. Çünkü kabirde ölüyü sorguya çeken melekler, bunlardır.
Sehl b. Sa’d (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın rızası uğrunda tutulan bir günlük nöbet, dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır.”
Fadâle b. Ubeyd (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah rızası uğrunda tutulan bir günlük nöbet hariç her ölen kimsenin amel defteri kapanır. Çünkü bu kimsenin ameli kıyamet gününe kadar çoğalıp artar ve o kimse kabir fitnesinden de güvendedir.”
Osman b. Affân (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:Allah rızası uğrunda tutulan bir günlük nöbet, İslam devletinin diğer birimlerinde tutulan bin gün nöbetten/hizmetten daha hayırlıdır.”