Alışverişte Vekalet Vermek

By | 11 Kasım 2014

Alışverişte Vekalet VermekHakîm b. Hizam (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hakîm b. Hizâm’ı, bir dinar altınla kendisi için bir kurban almak üzere gönderdi. Hakîm bir dinar altına bir kurban alıp o kurbanı iki dinar altına sattı. Sonrada Rasulullah için bir dinar altına başka bir kurban satın aldı. Geriye kalan bir dinar altını da Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e getirdi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), o bir dinar altını sadaka olarak verdi. Hakîm’in ticaretinin bereketli olması için dua etti.”

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), bölüştürülmemiş her malda şuf’ayla hükmetti. Sınırlar konulduğu ve yollar belirlendiği zaman şuf’a yoktur.”

Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Komşu, komşusunun satılığa çıkarılan malını öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptir. Diğer alıcılar, o komşunun şuf’a hakkını kullanmasını bekler.