Ahlakın Güzeli, Kalpte Cennet Yaşatır

By | 1 Ağustos 2019

Ahlak, dinimizin bizlere öğrettiği ve önemle üzerin­de durduğu bir konudur. Ahlak, kişiye verilecek en güzel hediyedir ve çok ehemmiyet arz etmektedir.

Ahlakı güzel olan kimsenin; işleri, kişiliği, ilişkileri, aile yaşantısı ve kalbi güzel olur. Hayatına anlam kata­cak güzel ve faydalı işleri ahlakı ile bulur ve yerine ge­tirir.

İnsanlar birbirlerinin aynalarıdır ve güzel ahlak sahi­bi insan başkalarına karşı gösterdiği hal ile güzel bir kar­şılık bulacak, hayatta mutsuz olacağı durumlardan uzak duracaktır.

Bunun tersi olarak kişi; kötü ahlaklı olur, insanlara karşı bu şekilde davranırsa aynı karşılığı görecek, kal­binde tüm insanlara karşı ön yargı ve suizan besleyecek­tir. İlişkileri kaba ve saygısız olacaktır.

Ne şekilde muamele edersen o şekilde muamele gö­receksin.

Müslüman bir kişi için güzel ahlak çok önemlidir. Efendimiz (sav);

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuşlardır.

Güzel ahlak bir Müslüman’ın en önemli erdemidir. Olmazsa olmaz diyeceği bir unsurdur. Kendisini bulma ve mutluluğa açılan yolda, büyük önem taşımaktadır.

Ebeveynler çocuklarını güzel ahlak üzerine yetiştirir­lerse mutlu ve huzurlu bir ortam tesis etmiş olacaktırlar.

Yine kainatın Efendisi (sav);

“Bir baba evladına güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakamaz”

buyurarak, çocuk eğitimi ve toplum huzurunda ahla­kın yerini ve önemini vurgulamıştır.

Güzel ahlak üzere yaşamak tüm insanlığa ve bize iyi gelecektir. Kalbimize ve hanemize, sevinç ve huzur ha­kim olacaktır.