Ahiret Nedir ?

By | 4 Mayıs 2014

kuran

ahiret nedirAhiret Nedir Ayet: “Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaatten iba­rettir. Ahiret ise durulacak karar yurdudur.”

(Mü’min; 39)

Ahiret Nedir Hadis: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulun­sun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.” (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.)

Ahiret Nedir Hikâye: “Ahiret Bakidir”

Şakik Belhî Hazretleri, Abbasi halifesinin huzuruna çıktığı zaman, ha­life: “Züht ve takva sahibi Şakik sen misin?” diye sorunca: “Şakik benim, züht ve takva sahibi olan ben değilim, o sizsiniz sultanım” der.

Halife bu cevaba şaşırır: “Ben dünya zenginliği içindeyim. Her türlü ferah ve refah içindeyim. Nasıl olur da züht ve takva sahibi olabilirim?”

Şakik Belhî Hazretleri şu cevabı verir: “Allah, Kur’ân-ı Azimüşşan’da dünya için; ’Kalîl, az bir şey…’ dedi. Siz az bir şeye kanaat ettiniz. Ahi­ret hayatı içinse ‘Ahiret bakidir, nimetleri bitmez…’ dedi. Biz de ahireti seçtik. Siz az bir şeye kanaat ettiğiniz için züht ehli sayılırsınız.”