Adamın Bizzat Kendi Düğününde Bile Misafire Hizmet Etmesi

By | 12 Temmuz 2014

düğün-töreniRivayet edildiğine göre, Ebû Useyd Sâ’idî, düğününde Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’i davet etti. Useyd’in hanımı o gün gelin olduğu halde, onlara hiz­met ediyordu. Gelin dedi ki, Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- için nasıl bir şıra hazırladım, biliyor musunuz? Ona geceleyin bir çömlek içinde hurmalardan şıra yaptım.

Açıklama:

Bu hâdis-i şeriften şu hükümler çıkmaktadır:

1— Evlenme ile ilgili düğün ve nikâh davetleri sünnettir ve bunlar için davet vaki olunca icabet gerekir. Ancak bu gibi davetlerin meşru âdetler çerçevesinde olması şarttır. Açıktan haram işlenen davet ve ziyafetler bunun dışında kalır.

2— Ev hanımı misafirlere bizzat hizmet eder; yemek işleri ile uğraşır, ev işlerini tanzim eder.

3— Üzüm ve hurma gibi kuru meyvelerin sabahleyin suya koyulup akşam­leyin şıra yapılarak içilmesi veya akşamleyin suya konarak sabahleyin şıra olarak içilmesi mubahtır. Bunlar sertleşmeyen, yani sarhoşluk vermeyen meyve suları­dır. içilmelerinde bir sakınca yoktur.