Abdest ile İlgili Sorular – 17

By | 17 Eylül 2014

abdest1. Kulağından çıkan irin veya sarı su abdesti bozar mı?

Bir kimsenin kulağından irin veya sarı su çıktığı zaman bakılır; eğer bu şey kulak ağrımadan çıkmışsa abdesti bozulmaz. Fakat ağrıyarak çıkarsa abdesti bozulur. Çünkü ağrı ile birlikte çıktığı zaman bunun bir yaradan çıkma ihtimali vardır.

2. Bir yaradan az miktarda çıkmış olan kan, silinip tekrar çıkarsa durum nedir?

Bir yaradan az miktarda çıkmış olan kan silinir ve sonra tekrar çıkarsa ve tekrar silip bu hal terk edilince yine akacak olursa abdesti bozar. Ama akmazsa abdesti bozmaz. Ancak bu kanın üzerine yara tozu ekilse, fakat kan yine çıkmış olsa bu durumda abdest bozulur.

3. Bir kimsenin ağzından kan çıkarsa durum nedir?

Bir kimsenin ağzından kan çıkarsa, kan ile tükürük arasındaki çokluğa itibar edilir. Şayet kan ile tükürüğün miktarı eşit olursa veya kan miktarı fazla olursa yahut da renk kırmızı ise abdest bozulur, sarı ise abdest bozulmaz.

4. Bir kimse abdestli iken bir Şeyi ısırsa ve ısırdığı şeyde kan eseri görse abdesti bozulur mu?

Bir kimse abdestli iken bir şeyi ısırsa ve ısırdığı şeyde kan eseri görse veya misvak (veya diş fırçası) kullanırken misvakta kan eseri bulsa kanın aktığı bilinmedikçe bu kimsenin abdesti bozulmaz.

5. Sıkmak suretiyle yaradan çıkan kan abdesti bozar mı?

Sıkmak suretiyle yaradan çıkan kan eğer, acıyarak çıkarsa abdesti bozar.