Abdest ile İlgili Sorular – 16

By | 17 Eylül 2014

abdest1. Vücuttan çıkan kanın durumu nasıl olursa abdest bozulur?

Ön ve arkanın dışında başka bir yerden çıkan kan, irin, sarı su ve hastalıktan dolayı çıkan su yaranın başına yükselerek etrafa dağıtırsa abdesti bozar.

2. Kan, irin vs. dağılmadığı takdirde abdesti bozar mı?

Bozmaz.

3. Kan ve irin dağıldığı takdirde bozar mı?

Kan, irin, san su, yara suyu; göbek, meme, göz ve kulaktan hastalıktan dolayı çıkan su aynı durumda olup dağıldığı takdirde abdesti bozar.Şafiî Mezhebine göre; insanın normal ön ve arka yollarından başka, vücudun her hangi bir yerinden çıkan kan ve cerahat vs. abdesti bozmaz.

4. Kulağa damlatılan yağ bir müddet sonra çıksa abdesti bozar mı?

Bir kimse kulağına yağ damlatmış olsa, yağ, dimağında bir müddet durduktan sonra kulağından veya burnundan tekrar dışarı çıksa abdesti bozulmaz. (îmam Ebû Yusuf a göre ağızdan çıkarsa abdesti bozulur).

5. Buruna akıtılan ilaç ağızdan çıksa abdesti bozar mı?

Buruna akıtılan ilaç, ağızdan çıksa ve bu da ağız dolusu miktarda olsa, abdesti bozar. Fakat bu ilaç kulaktan çıkarsa abdesti bozmaz.

6. Yıkanırken kulağa kaçan su bir müddet sonra burundan geri çıksa abdest bozulur mu?

Bir kimsenin yıkanırken kulağına su kaçmış olsa ve bu sunbir müddet bekledikten sonra burnundan geri çıksa o kimsenin abdesti bozulmaz.