Zekat Vermek

By | 5 Kasım 2014

zekat-vermekZekat: temizlik,artma,bereket.Bir malın belli bir miktarını Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de saydığı sekiz sınıftan birisine veya bir kaçına Allah rızası için vermek.Terim olarak zekat; islamın beş şartlarından birisi olan mali ibadetin adıdır.Fakirin hakkı çıkarılarak malı,cimrilik kirinden arındırarak da şahsı temizlediği ve malda berekete sebeb olduğu için bu mali ibadete zekat denilmiştir.Zekata sadakada denir.Bu ismin verilmesinin sebebi zekatın malı temizleyip sıhhat ve kemaline sebep olması,zekat vereninde imanındaki sadakat ve olgunluğuna delalet etmesidir.Ancak sadaka; hem farz hemde nafile olan mali ibadetler için kullanıldığı halde zekat sadece farz olanına mahsustur.Zekat her şeyden önce kulun Allah’ın emrine itaat edip kulluğunu göstermesinin en güzel nişanesidir.Çünkü zekat vermeyi allah emretmiştir.