Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası

By | 23 Ocak 2014

Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası Arapçası;

zalim ve kötülere yardım duası

 

Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası Okunuşu: “Rabbi e’ınni ve la tu’ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vemkürli ve la temkür ‘aleyye vehdirıi ve yessirli’l-hüda vensurni ‘ala men beğa ‘aleyye. Rabbic’alni leke şekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mıtva’an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, va’ğsil havbeti, ve ecib da’veti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisanı, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.”

Zalim Ve Kötülere Karşı Yardım Duası Anlamı: “Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yar­dım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana ko­laylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kim­sen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.” (Tirmizi, De’avat, 114; İbn Hıbban, Ed’ıye, No:947; İbn Ebi Şeybe, Dua, No: 29381)