Kutlu Doğum İle İlgili Bilgiler

By | 23 Ocak 2014

 

Kutlu doğum haftasında okunan Berzenci mevlidi şerifinde peygamber efendimizin doğumuyla ilgili birçok konudan bize kutlu doğum ile ilgili bilgi veriliyor.Aşağıda yayınlayacağımız Berzenci mevlidinin bölümünde kutlu doğum ile ilgili bilgilerden şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Amine annemizin hamileliğinde gördüğü rüyaya, kutlu doğumun nasıl gerçekliğine ve kutlu doğumdan sonra hasıl olan olaylara…

Kutlu doğum ile ilgili bilgilerin tamamına Berzenci mevlidi Şeririfini okuyarak ulaşabilirsiniz;

kutlu doğum haftası

Annesi (altı aylık hamile olduğunda) uyku halindeyken kendisine gelinerek:

“Şüphesiz sen Alemlerin Efendisi’ni ve mahlûkâtın en hayırlısını taşımaktasın, onu doğurduğun zaman kendisine ‘Muhammed’ ismini ver.

Zira ilerde onun sonu çok beğenilecektir” denildi.

“Ey Allâh! Onun değerli kabrini ıtırnâk eyle, Salât-ü selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

Rivâyet edilen ekvâlin (sözlerin) en meş­hur Olanına göre Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in haml-i şerifi üzerinden iki ay tamam­lanınca babası Abdullâh Medîne-i Münevvere’de vefat etti.

Kendisi (babası Abdülmuttalib’in emriyle ticaret için Gazze’ye gitmiş, dönüşte zayıf dü­şerek Medine’de bulunan) Neccar Oğulları’na mensup Adiyy Oğulları diye anılan kabileden olan dayılarına uğramıştı.

Böylece Abdullâh (babasının) dayılarının yanında hasta olarak bir ay kaldı.

Onlar onun hastalığıyla ve şikâyetleriyle uğraşmak yüzünden çok sıkıntı çektiler.

“Ey Allâh! Onun değerli kabrini ıtırnâk eyle, Salât-ii selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

Râcih olan kavle göre; Rasulüllâh (Sallâl­lâhu Aleyhi ve Sellem)in haml-i şerifinin üzerinden dokuz kamerî ay geçip, zamanın (ona karşı iştiyakından dolayı çektiği) susuzluğunun açıl­ma vakti yaklaştığında, doğum gecesi o kutsal

hazîre (olan cennet)den gelen değerli kadınlar (hûriler) arasında (Firavun’un eşi) Asiye ile (‘İmrân kızı) Meryem de annesinin yanında hazır bulundular.

Sonra (en meşhur kavle göre; Rabîulevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen pazartesi gecesi Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in) an­nesini doğum sancısı tuttu.

Böylece o, Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’i, ziyâsı parıl parıl parlayan bir nur olarak doğurdu.

Not: Burada ayağa kalkıp:

salavat

diye salevat getirene yetmiş rahmet kapısı açılır. Vakti dar olup, sadece buraya kadar okuyabilen kişi de mevlid okuma faziletine nâil olur.

Kailin (şu beyitleri söyleyenin) emeği Al lâh için çok makbûle geçmiştir.

“Senin güneş gibi parlayan o cemâlin ki, Onu o parlak gece açığa çıkardı.

O mevlid gecesi ki onıın gününde,

Din için büyük bir sevinç ve iftihar vardı.

O gün Velıb ’in kızı onu doğurmakla, Kadınların ulaşamayacağı bir % mertebeye nail oldu.

O, kavmine öyle bir çocuk getirdi ki o, Daha önce bakire Meryem ’in taşıdığından efdal oldu.

Bir mevlid ki, ondan sebep küfrün tâli hine, Büyük bir veba! ve vebâ ulaştı.

Gizli sesli (cin)lerin: Mustafâ doğdu ve sevinmek hak oldu ’

Diye müjdeleri art arda dolaşır oldu. ”

İşte bu doğum ânının anlatıldığı yer, kıyâmın müstahsen olduğu (mevlid dinleyenle­rin ayağa kalkmasının güzel sayıldığı) mahaldir ki, rivâyet ve dirâyet sâhibi birçok imam Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn doğum âm anlatılırken ayağa kalkmayı güzel bir amel olarak kabul etmiştir.

Artık müjdeler olsun o kimseye ki, Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’e tâzim onun nihâyî merâmı ve maksadı olmuştur.

“Ey Allah! Onun değerli kabrini ıtırnâk eyle, Salât-ii selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

 

Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem mübârek ellerini toprak üzerine koyarak ve mübârek başını yüksek semâya doğru kal­dırarak dünyayı teşrif etti ki, başını yukarı doğru kaldırmasıyla kendi yüceliğine ve efen­diliğine îmâda bulunmuş oldu.

Ayrıca kendi kadrinin şâir tüm mahlûkattan yüce olduğuna ve mizâcı da, ahlâkı da güzel olan gerçek sevgilinin ancak kendisi ol­duğuna işaret buyurdu.