Zalim Kimseyi Zulümden Men Etmek

By | 18 Kasım 2014

Zalimlerin Zulmünü Önlemek İçinEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir: “Bir defasında Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Müslüman kardeşine, ister zalim olsun ve ister mazlum olsun yardım et’ buyurdu. Bir adam:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Müslüman kardeşim mazlum olduğunda ona yardım ederim, fakat zalim olduğu zaman ona nasıl yardım ederim?’ buyurdu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Onu zulmetmekten alıkoyarsın yada onu zulümden men edersin. İşte bu, ona yardım etmektir’ buyurdu.”
Ebu Bekr es-Sıddîk (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:“Ey insanlar! Sizler Yüce Allah’ın “Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez” (Mâide: 5/105) ayetini okuyorsunuz. Fakat ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘İnsanlar zalim kimsenin zulmünü görüp de onu zulümden alıkoymazlarsa, Allah’ın onların hepsinin başına bir cezayı indirmesi yakındır’ buyururken işittim.”