Yüze Vurma ile İlgili Hadisler

By | 13 Aralık 2014

yuze-vurma-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisi (din) kardeşiyle kavga ettiği zaman (onun yüzüne) vurmaktan sakınsın.”

(Buhârî, Itk 20; Müslim, Birr 112 (2612); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/244, 449)

Konuyla ilgili bir rivâyet ise şu şekildedir:  “Sizden birisi, (din) kardeşiyle kavga ettiğinde yüz(e vurmaktan) sakınsın.”

(Müslim, Birr 113 (2612)

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sizden birisi, (din) kardeşiyle kavga ettiğinde (onun) yüzüne vurmaktan sakınsın. Çünkü Allah, Adem’i, kendi suretinde yaratmıştır.”

(Müslim, Birr 115 (2612)