Yeryüzü

By | 13 Şubat 2014

yeryüzü

Yeryüzü ile ilgili Ayet: “Yeryüzünde adım attığınızda (yolculuğa ya da savaşa çıktığınız­da), kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısalt­manızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık düş- manlarınızdır.” (Nisa; 101)

Yeryüzü ile ilgili Hadis: ‘Yeryüzü hâzinelerinin anahtarları (veya yeryüzünün anahtar­ları) bana verildi. Vallahi sizin benden sonra tekrar şirke dönmenizden hiç korkum yok. Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapı­şıp kavga etmenizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27)

Yeryüzü ile ilgili  Hikâye

İnsan Topraktan Yaratılmıştır

Ebû Musa anlatıyor: Resûlullah’ı (sav) dinledim, şunu söyledi: ‘Allahu Teâlâ Hazretleri, Âdem’i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Âdem’in oğulları da yeryüzünün kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyah­tır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Aynca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalpli), bir kısmı iyi kalplidir.”