Namaz Ne Zaman Farz Kılındı?

By | 13 Şubat 2014

namaz ne zaman farz kılınmıştır

Efendimizin deyimiyle ”Dinimizin direği, gözümüzün nuru” namaz ne zaman farz kılınmıştır? İslamın 5 şartından biri nerde oldu namaz ne zaman farz kılındı Berzenci Mevlid-i Şerifin’de ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Berzenci mevlidinde aktarılan namaz ne zaman farz kılındı ile ilgili bölüm şöyledir.

Sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Sidretü’l-Müntehâ’ya yükseltildi. Nihayet orada kaza ve kader işlerini yazan kalemle­rin sesini işitti. Oradan müvâcehe makamına yükseltildi ki, o makamda Allâh-u Te’âlâ onu kendisine mânen yakın etti ve celal nurları­nın perdelerini onun için giderdi.

Sonra ona başının gözleriyle rubûbiyyet cemâlinden gösterdiklerini gösterdi ve Zâtına âit tecelligâhlarda onun için bir naz ve niyaz yaygısı döşedi. O gece kendisine ve ümmetine elli vakit namazı farz kıldı. Sonra lütuf yağ­murları boşalarak elli vakit namaz fi’lî beş vakte indirildi ama ezeldeki muradı ve kaderi üzere elli vaktin sevabı bâki kaldı.