Yay Burcu

By | 3 Ocak 2014

yay burcuGüneş bu burca 23 Kasım’da girip 21 Aralık’a kadar kalır. Bu burcun dostu Kova ve Terazi; düşman burcu da Balık burcudur. Bu burcun tabiatı ateştir. Yay burcunun yıldızı Müşteri’dir. Müşteri’nin dostu Ay, düşmanı Utarid’dir. Müşteri yıldızı dünyadan 1400 defa daha büyüktür. Güneş’ten uzaklığı 778 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devri 11 sene 9 aydır. Kendi mihveri etrafındaki devri 9 saat 53 dakikadır. Madeni kalaydır.

Yay burcunda doğanların en göze çarpan hususiyetleri, evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır. Hayatta hiçbir kimseye yüzde yüz emniyet ve güven gösteremezler. Umumiyetle herkesten şüphe ederler. Onların bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları çok değişiktir.

Yay burcunda olanlar şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar. Onlar kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların mutlaka birbirlerine fenalık yapmak yolunda olduklarına inanmışlardır. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcupturlar, biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Umumiyetle iyi ahlaklı olurlar. Bunun içindir ki, bir mesele karşısında ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler neticede iyiyi kötüden ayırt etmeye muvaffak olurlar. Onların bütün hareketlerinde Müşteri yıldızının tesiri görülür. Bu burçta doğanlar keşif seyahatlerinde ve sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde başarıları ile daima kendilerini ön planda gösterirler. Yıldız sporcular ve büyük kâşifler bunlar arasından çıkar. Hissi hayatlarında en göze çarpan hususiyetleri herkes tarafından beğenilip sevilen tiplerden ziyade aslında güzel olan fakat hiç kimsenin nazar-ı dikkatini çekmeyen tipleri arayıp bularak bunlar arasında sevgililerini seçmeleridir. Eğer Boğa burcunda doğmuş olan birisiyle evlenmişlerse mesut bir yuva kurmuş olurlar.

Müşteri yıldızının evsafı mümevvizesi

Bu yıldızın tesiri altında doğan kimselerin dokuları etli, görünüşleri sıhhatli, kanlı, canlı olurlar.

Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası mütenasip, alnında iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu, yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, saçlar açık kestane renginde, sakal kumral ve dalgalı olur. Dişleri güzeldir. Öndeki iki dîşi enli olur. Gözleri güleç ve nemnaktır. Renk pembe ve beyazdır.

Ahlakları

Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar. Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler, kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler. Alaycıdırlar. Harisi ikbaldir, sulhçu, dinç, taassubu diniyyeye maliktir; intizamperver, çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. Yay burcu amirliği sever. Munistir, iyilik yapmaktan hoşlanır, insaniyetperver, kerim tabiatlı, saffeti kalp sahibi, zeki, hür düşünür, hürriyeti sever, tedbirli bir insandır. Müşteri yıldızına mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Ahbap canlısıdırlar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanıdırlar. Bununla beraber şehvetleri mutedildir, samimi olurlar. Kanunlara, kaidelere, usullere, prensiplere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. İcabında yalan da söyleyebilirler. Yemeği, içtimaları, şan ve şerefi severler. Aşkta erkek Müşteri tipler kadınlara karşı cemilekârlıkta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler. Kadın Müşteriler de kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar. Mamafih şiddetli aşklar ve ihtiraslar ika edemezler. Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden tehlikesizdir.

Yay burcu mensupları aşklarında devamlı ve vefakârdırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler. Zarafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler. İzdivaç hayatlarında iyi bir zevç veya zevce olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil, fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar. Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar. Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir.