Yasin Suresi’nin Okunuşu -3

By | 25 Eylül 2014

yasin-serif(59)vemtazul yevme eyyühel mücrimun ı elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta büdüş şeytan innehu pküm adüvvün mübiyn (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym |İ2) ve lekad edalle minküm eibillen kesiyra efelem tekunu ta ki- imı 163) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) islevhel yevme ” ma küntüm tekfürün (65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn (661 velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun (67) velev neşaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiy- yen ve lâ yerciun (68) ve men nüammirhü nünekkishü fıylhalk, efelâ ya kilun (69) ve ma allemnahüs si re ve ma yenbegiy leh, in hüve illi zikrün ve kur ânün mübiyn (70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafıriyn (71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun (72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye külün (73) ve lehüm fıyha men afi ve meşarib efelâ yeşkürun (74) vettehazu min dunillâhi âliheten leal- lehüm yünsarun (75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cünd’ muhdarun (76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrun ve ma yulinun (77) evelem yerel insanü enna halaknahü min nutfeti feiza hüve hasiymün mübiyn (78) ve darebe lena meselen ve nesiy halkah kale men yuhyilizame ve hiye remiym (79) kul yuhyiyhelle ziy enşeeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliym (80) ellezr ceale leküm mineş şeceril ahdari naren feiza entüm minhü tukid” (81) eveleyselleziy halekassemavati vel arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym (82) innema emrüh iza erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun (83) fesübhanellezi biyedihî melekûtü külli sey in ve ileyhi türceûn.