Tag Archives: yasin-i şerif arapça okunuşu

Yasin-i Şerif’ten Sonra Okunacak Dua -2

Sair peygamberlerin,sahabilere salihlerin de ruhlarını şad eyle, ya Rabbii! Onların lutuf ve kereminle,tilavet ettiğimiz Yasin-i Şerif vesilesiyle rahmet ve merhametinle doyur,ya Rabbii!… Azap içinde kıvrananları müşkül durumda bulunanları,Yasin-i Şerif hürmetine sen kurtar ya Rabbii!… Yavrularımızı salih kimselerden,ana baba sözü dinleyenlerden eyle ya Rabbii!… Evlerimize huzur,gönüllerimize nur yağdır ya Rabbii!…Hastalarımıza şifa,dertli kullarına deva,borçlu olanlara edalar nasib… Read More »

Yasin-i Şerif’ten Sonra Okunacak Dua

Ey cûdu keremine nihayet olmayan, kullarını lütuflarmdan mahrum bırakmayan Ulu Allah! Ra. Rab! Divanına geldik, yalvarıyor, dualarımızın makbul olmasını ni- «r ediyoruz. Habibin aşkına kabul eyle, ya Rabbi!… Bütün günahlarımızı fla. Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma, ya Rabbi!… duğumuz Yâsîn dudaklarımızdan çıkan âmîn seslerinden hasıl olan yı aziz peygamberine arzediyor, kendisinden şefaat bekliyoruz, ka- Knml eyle… Read More »

Yasin Suresi’nin Okunuşu -3

(59)vemtazul yevme eyyühel mücrimun ı elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta büdüş şeytan innehu pküm adüvvün mübiyn (61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym |İ2) ve lekad edalle minküm eibillen kesiyra efelem tekunu ta ki- imı 163) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun (64) islevhel yevme ” ma küntüm tekfürün (65) elyevme nahtimü ala efvahihim… Read More »

Yasin Suresi’nin Okunuşu -2

(26) kiyled- hulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemun (27) bima gafere liyrabbiy ve cealeniy minel mükremiyn (28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyn (29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun (30) ya hasreten alel ibad ma ye tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun… Read More »

Yasin Suresi’nin Okunuşu

B ismi ’ İlâhi ’ r-Rahmâni ’ r-Rahîm (1) Yâsin (2) velkur ânilhakiym (3) inneke leminelmürseliyn (4) alâ siratin müstekiym (5) tenziylel aziyzirrahiym (6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafılûn (7) lekad hakkalkavlü alâ ekse- rihim fehüm la yü minun (8) inna cealnâ fıy a nakihim aglâlen fehi- ye ilel ezkani fehüm mukmehun (9)… Read More »

Yasin-i Şerif

Allah Resulü (sav) buyuruyor: – Yâsîn, Kurân’m kalbidir. Muhakkak o, bütün dertlere şifadır. – Kim Yâsîn-i Şerif’i Allah’a yönelerek tam bir itikad ile okusa geçmiş günahları affolunur. Onu ölülerinizin yanında okuyunuz. -Yâsîn-i Şerif’i bir defa okuyan kimse Kur’an’ı on defa hatmetmemiş gibidir. -Yâsîn Suresi’ni sabahleyin okuyan, akşama kadar ferah içinde olur. akşamleyin okuyan da sabaha… Read More »