Yasin-i Şerif’ten Sonra Okunacak Dua

By | 25 Eylül 2014

yasin-serifEy cûdu keremine nihayet olmayan, kullarını lütuflarmdan mahrum bırakmayan Ulu Allah!
Ra. Rab! Divanına geldik, yalvarıyor, dualarımızın makbul olmasını ni- «r ediyoruz. Habibin aşkına kabul eyle, ya Rabbi!… Bütün günahlarımızı fla. Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma, ya Rabbi!…
duğumuz Yâsîn dudaklarımızdan çıkan âmîn seslerinden hasıl olan yı aziz peygamberine arzediyor, kendisinden şefaat bekliyoruz, ka- Knml eyle ya Rabbi!…
Şâir peygamberlerin, sahabilerle salihlerin de ruhlarını şâd eyle, ya Rabbii!
Onların lütuf ve kereminle, tilavet ettiğimiz Yâsîn-i Şerif vesilesiyle rah¬met ve merhametinle doyur, ya Rabbi!…
Azab içinde kıvrananları, müşkül durumda bulunanları, Yâsîn-i Şerif hürmetine sen kurtar, ya Rabbi!…
Yavrularımızı salih kimselerden, ana baba sözü dinleyenlerden eyle, ya Rabbi!…
Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdır, ya Rabbi!.. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasib eyle, ya Rabbi!..
Yüzlerimizin karasına bakma, bizi nârına atıp da yakma, ya Rabbi!..
Okuduğumuz Yâsînlerin kabulü, ana babalarımızın ilahi afla huzuru için el Fâtiha…