Yarım Baş Ağrısı İçin Okunacak Dua

By | 23 Eylül 2014

bas-agrisiAşağıdaki yazılan ayeti kerimeleri temiz bir kağıda yazıp veya yazdırıp üzerinde taşıyan kimse kısa zamanda yarım baş ağrısından kurtulur.
Yazılacak ayetler;

Duanın Arapçası :

Bismillahirrahmanirrahim.
Ve lev tera izil mücrimune nakisu rüüsihim inde Rabbihim. Rabbe¬na ebsarna ve semi’na ferci’na na’mel salihan inna mükinun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyil Azim.
Surei İhlasla celb ve teshir:
Matlubunun tenine değmiş bir çamaşırı üzerine aşağıda yazılı esma ve duaları yazdıktan sonra çamaşır günlük ve kizbara ile tütsü yapılır. Sonra bu çamaşır parçası ile fitil yapılarak temiz bir zeytinyağı ile bir çırağda yakılır. Fitil yakıldıktan sonra bin iki kere surei ihlas okumaya başlanır. Her yüzde bir kere kumaşa yazılmış dua ve esmalar okunur. Birincide dua okunduktan sonra iki kere daha İhlas suresini okuyup duayı bir defa daha tekrarlarsın. Bu ameliye üç veya yedi gece yapılır. Okuma esnasında azar azar da olsa günlük ve kizbana buhuru yakılır.

Okunacak Dua :

Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkel ya Abdullah ve ya abdül Ahad ve ya abdüs Samed bi celbi ve tehyici filane binti filane ila mehabeti filan ibni filane bi hakki ma ta’tekidunehu min hazihis Suretiş şerefeti Natişin 2. Katmatişin 2, Bitamtamişin 2, Tamtamişin 2, Hetetuşin 2, Alyuşin 2, Fey- tuşin 2, Feytayuşin 2, Alkuşin 2, tevekkel ya Abdullah veya abdül Ahad ve ya Abdüs Samed bi tehiyici ve celbi filane binti filane ila filan ibni filane bihakki hazihil esma’ elvahan 3.