Yangından Korunmak İçin Okunacak Dua

By | 24 Eylül 2014

yanginBir keresinde Ebuûdeıda (r.a)a bir kişi gelerek;
Ey Ebudderda! Evin yandı, dedi. O da:
Hayır, yanmadı. Ben Rasulullah (sallallahu aleyhi vessellem) den bir ta¬kım kelimeler işittim ki, onları gündüzün evvelinde söylene akşama kadar hiçbir musibet vurmaz, günün sonunda okuyana ise, sabahlaymcaya kadar
hiçbir felaket gelmez. Ben de bugün bu kelimeleri okuduğum için Allahü Teala bana bunu yapmaz, buyurdu. Sonra gidip baktıklarında, evin etra¬fındakiler yandığı halde o eve hiçbir şey olmadığı görüldü. O kelimeler şunlardır.
Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’l-azim. Mâ şâellahü kâne vemâ lem yeşe’lem yekûn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azim.
E’alemü ennellahe ala külli şey’in kadir. Ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilmen. Allahümme inni e’uzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizün bi nasıyetiha. înne Rabbi ala sıratın müştekim.
“Ey Allah’ım! Sen, benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ancak sana güvendim ve Sen büyük olan Arş’m Rabbisin. Allahü Teala ne dilerse o olur, ne dilemezse o olmaz. Günahlardan dönüş ve ibadetlere kuvvet ancak Yüce ve büyük olan Allahü Teala’nm yardımıyladır. Şüphe¬siz Allahü Teala’nm her şeye gücünün yettiği ve her şeyi ilmen kuşattığını biliyorum.
Ey Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve alm saçından tutmuş olduğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz ki Rabbim, dosdoğru bir yo^ üzeredir.” (Nevevi, Ezkar, 77; İbni Sünni, 56 Bununla beraber felaket ve musibet anında okunacak duaları okumak da müstehaptır.