Yalancı Şahitlik Yapma

By | 4 Aralık 2014

Yalan Konuşmak Ve Yalan Yere Yemin EtmekEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) büyük günahları zikredip:

– ‘Allah’a şirk koşmak, cana kıymak ve anne-babaya saygısızlık etmek’buyurdu. Sonra da:

– ‘Bu büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim?’ buyurdu. Sonra da:

– ‘Yalan söylemek ya da yalan yere şahitlik etmektir’ buyurdu.”

(Buhârî, Edeb 6; Müslim, İman 144 (88)

Ebu Bekre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

– ‘Dikkat edin ki, size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?(sözünü) üç defa (tekrarlayıp sonra da):

1. Allah’a şirk koşmak,

2. Anne-babaya itaatsizlik etmek,

3. Yalancı şahitlik etmek yada yalan söylemek’ buyurdu.

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) dayanmıştı. (Doğrulup) oturdu. Bu sözü, o derece tekrarladı ki, artık biz:

– ‘Keşke sussa’ dedik.”

(Buhârî, Şehâdât 10, Edeb 6, İsti’zan 35, İstitâbu’l-Mürteddin 1; Müslim, İman 143 (87); Tirmizî,
Birr 4 (1901), Şahadet 3 (2301), Tefsiru’l-Kur’an 5 (3019); Tirmizî, Şemâil, (131); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/36, 38)

Eymen b. Hureym (radıyallâhu anhdan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hutbe vermek üzere ayağa kalkıp:

– ‘Ey insanlar! Yalan söylemek ve yalancı şahitliği, Allah’a şirk koşmaya denk tutulmuştur’ buyurdu.

Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Pis putlardan kaçının ve yalan sözden uzak durun” (Hac: 22/30) ayetini okudu.”