Yakın/Sağlam İman

By | 27 Ekim 2014

yakinsaglam-imanEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’a, kabul edileceğini kesin bir şekilde bilerek dua edin. Biliniz ki, Allah, ciddiyetsiz ve umursamaz bir kalple yapılan duayı kabul etmez.”

(Yakîn: Şek ve şüpheden uzak olan; kesin, sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân.
Terim olarak yakîn; vakaya uygun düşmek şartıyla sabit ve kesin inanç manasını ifade eder.)

“Ebu Bekr es-Sıddîk, minberde ayağa kalktı, sonra ağladı. Sonra da şöyle dedi:

– ‘Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir yıl önce bu minber üzerinde ayağa kalkıp ağladı, sonra da:
– ‘Allah’tan bağışlanmayı ve afiyet içerisinde olmayı isteyin. Çünkü hiç kimseye, sağlam imandan (yakin) sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir’ buyurdu.”