Velîme Nedir?

By | 11 Kasım 2014

Velîme NedirVelîme: Düğün yemeği demektir. Araplar, hazırlanış sebebine göre her ziyafete ayrı bir isim verirler. Örneğin, çocuk doğduğu zaman verilen ziyafete “akika”, bir çocuğun Kur’an-ı hatmetmesi sebebiyle verilen ziyafete “hazâk”, sünnet münasabetiyle verilen ziyafete “izâr”, doğum münasebetiyle verilen ziyafete “hurs”, bina yapmak suretiyle verilen ziyafete “vekîre”, misafir için verilen ziyafete “nakia”, bir musibetle karşılaşıldığında musibet sahibi tarafından verilen yemeğe “vadıyma”, sebepsiz olarak verilen yemeğe “me’dûbe” ve “me’debe” ismi verilir. Yalnız vadıyma yemeği vermek, haramdır.
Hadisin zahirine göre; düğün yemeği vermek, vaciptir. Hanefilere göre ise düğün yemeği, vacip olmayıp vacip kuvvetinde müekked bir sünnettir.
Gücü yeten kimselerin, düğün yemeğini bolca vermeleri gerekir. Alimlerin büyük çoğunluğuna göre; düğün yemeğinin, en az ve en çok olan miktarları için bir sınırlama yoktur. Bunu, imkânların elverdiği miktarda hazırlamak yeterlidir. Müste- hab olan da budur. Önemli olan, bu ziyafette Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak ve riyadan sakınmaktır.
Yalnız düğün yemeğinin misafirlere ne zaman verileceği hususunda ihtilaf bulunmaktadır.
Davet yerinde içki gibi dinen yasak olan bir fiil veya durumun bulunduğunu bilen bir kimse davete icabet etmez.