Vasiyet’in Anlamı

By | 11 Kasım 2014

vasiyetVasiyet: Emretmek, bir işi birisine ısmarlamak, bir malı ölümden sonra bağışlama anlamında bir fıkıh terimi. Terim olarak, dinî ilimlerden fıkıhta ve hadis usûlünde ayrı ayrı manalara gelmektedir. Fıkıh ıstılahında vasiyet iki ayrı manada kullanılmaktadır. 1- Bir malı veya menfaati ölümden sonraya bağlayarak bir şahsa veya hayır kurumuna karşılıksız olarak bağışlamak 2- Bir kimsenin ölmeden önce, küçük çocuklarının mâlî işlerini yürütmek veya terikesinde tasarrufta bulunmak için birisini yetkili kılmasıdır (Tehânevî, aynı yer).