Vaad Etmek

By | 5 Haziran 2014

hac-umre-seti

Vaad EtmekVaad Etmek hakkındaki Ayet: “Şüphesiz, size vaad edilen gerçekleşecektir.” (Mürselat; 7)

Vaad Etmek hakkındaki Hadis: “Kardeşinle münakaşa etme, zira münakaşanın hikmeti anla­şılmaz, sıkıntısı eksik olmaz, tutamayacağın bir vaadde de bulunma.” (İbnu Abbas)

Vaad Etmek hakkındaki Hikâye: Allah Vaadini Yerine Getirecektir

Hazreti Ömer (ra) anlatıyor: Bedir gününde Allah’ın Resulü müşrikle­re baktı. Onlar bin, Peygamber’in sahabîleri ise üç yüz on dokuz kişiden ibaretti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm, kıbleye döndü ve elle­rini kaldırıp şöyle dua etmeye başladı: “Ey Allah’ım, bana olan vaadini yerine getir; ey Allah’ım, bana vaad ettiğini ver; ey Allah’ım, müslüman halkından bu küçük topluluk helak olursa, yeryüzünde sana ibadet ede­cek kimse kalmaz!” Allah’ın Resulü ellerini uzatmış, kıbleye dönmüş ola­rak Rabbine yalvarmaya devam ediyordu. Cübbesi omuzlarından düş­müştü. Hazreti Ebû Bekir geldi, cübbesini omuzlarına kaldırdıktan son­ra, arkasından tutup kendi göğsüne dayadı ve: “Ey Allah’ın Peygamberi, yeter Rabbine yalvardın. O sana olan vaadini yerine getirecektir!” dedi. Bunun üzerine Allahu Teâlâ: “Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da, (Muhakak size meleklerden birbiri ardınca binlercesi ile yardımda bulu­nacağız) diye duanızı kabul buyurmuştu.” (Enfâl Sûresi) mealindeki Âyet-i Kerîmeyi indirdi. Ve Allahu Teâlâ meleklerle Resulüne imdada ye­tişti.