İslamiyetin Saygıya Verdiği Önem

By | 5 Haziran 2014

hasema

İslamiyetin saygıya verdiği önemİslamiyetin saygıya verdiği önemle ilgili örnek Ayet: “Şayet biz bu Kur’ân’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, and olsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş gö­rürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz.” (Haşr; 21)

İslamiyetin saygıya verdiği önemle ilgili örnek Hadis: “Çıplaklıktan sakının! Zira sizin yanınızda sadece helâya gir­diğiniz zaman ve erkek hanımına sokulunca ayrılan melekler var. Onlar­dan utanın ve onlara karşı saygılı olun.” (İbn Ömer, Kütüb-ü Sitte, 2679)

İslamiyetin saygıya verdiği önemle ilgili örnek Hikâye:

Babaya Gösterilen Saygı

Bediüzzaman Said Nursi bir dönem Van’da, Vali Tahir Paşa’nın kona­ğında kalır. Bir gün basit kıyafetli bir köylünün kapıda kendisini bekle­diğini söylediler. Kapıya koştu. Gelen babasıydı. Bediüzzaman sevinç içinde babasının ellerine sarıldı, öptü. Halini hatırını sordu. Annesi ve kardeşleri hakkında bilgi aldı. Mirza Efendi, kapıda oğlunu, “Oğlum, bu­rada benim, senin baban olduğumu sakın kimseye söyleme” diye tembih­ledi.

Bediüzzaman babasının önüne geçip ona yol gösterdi ve içeri aldı. Sa­lona girdiler. Vali ve şehrin diğer ileri gelenleri de oradaydı. Mirza Efen­di, utanarak kapının eşiğine yakın bir yere oturdu. Bediüzzaman, uyarı­sına rağmen babasını topluluğa iftiharla tanıttı: “İşte bu zat benim ba­bam Sofi Mirza Efendidir.”

Ve babasını kapı ağzından alarak başköşeye, Vali Tahir Paşa’nın ya­nındaki sedire oturttu. Onun layık olduğu yer orasıydı. Baba, herkesin önünde ve başında olmalıydı.