Uyumadan Önce Abdest Almak

By | 1 Temmuz 2014

ruyada abdesthane gormekBerâ İbn Âzib radıyallâhu anh şöyle demiştir: Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:
“Yatmak istediğinde namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına doğru yat ve şöyle de:

Allahumme eslemtü vechî ileyk, ve fevvadtü emri ileyk, ve elce’tü zahrî ileyk, rağbeten ve rehbeten ileyk, lâ melcee velâ mencee minke illâ ileyk, Allahumme âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.

(Allah’ım yüzümü (kendimi) sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümidim de şendedir, korkum da. Senden ancak sana sığınılır. Allah’ım indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.)

O gece ölürsen fıtrat üzere ölmüş olursun. Bunlar son söylediğin sözler olsun.

Berâ diyor ki: Ben bu sözleri Hz. Peygamber’e sallallâhu aleyhi vesellem tekrarladım. “Allahumme âmentü bi kitâbikellezî enzelte” ifadesine ulaşınca ben “ve resûlike” dedim. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Hayır (öyle değil) ve nebiyyikellezî erselte.”

Açıklama:
Bu hadisten ilk anda, uyumak isteyen herkesin abdestli olsa bile abdestini tazelemesinin müstehap olduğu anlaşılmaktadır. Bu, abdestsiz olan kişiye özgü de olabilir. Bu hadise dair geniş açıklama Dualar bölümünde gelecektir.

“Bunlar son söylediğin sözler olsun” ifadesi ortaya koymaktadır ki, bu sözlerden sonra uyku sırasında yapılması meşru olan zikirlerin söylenmesi yasak değildir.