Uykuya Yatılacağı Zaman Yatağı Silkelemek

By | 19 Kasım 2014

yumusak-yatagi-terk-etmekEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Sizden birisi yatağına girmek istediği zaman, yatağını önce gömleğinin iç ucuyla bir silksin ve Allah’ın ismini söylesin. Çünkü yatacak kişi, daha önce o yataktan kalktığı zaman kendisinden sonra yatağına (toz, toprak, haşere gibi şeylerden) nelerin yerleştiğini bilemez. Yatmak istediği zaman sağ tarafına yatsın ve: “Subhâneke’llâhümme! Rabbî bike vada’tu cenbî ve bike erfauhû in emsek- te nefsî fe’ğfir lehâ, ve in erseltehâ fahfazhâ bima tahfazu bihi ibâdeke’s- sâlihîn” Allahım! Seni bütün noksan sıfatlardan ve kusurlardan tenzih ederim. Rabbim! Ancak Seninle yan tarafımı yatağıma koydum. Onu ancak seninle kaldırırım. Eğer canımı tutup alacaksan Sen ona mağfiret eyle! Eğer canımı hayatta bırakacak isen, Sen onun hayatını, salih kullarını muhafaza ettiğin himayenle himaye eyle! diye dua etsin.”