Ümmet Nedir?

By | 24 Mart 2014

 

ümmet nedir

Ümmet Nedir ile ilgili Ayet: “Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı şahitler ola­sınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Biz Peygambere uyanı, ökçe­si üzerinde geri dönenden ayıralım diye, eskiden yöneldiğini (Kâbe’yi) kıble yaptık. Bu, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına elbette ağır ge­lir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara şef­katli ve merhametlidir.”

(Bakara; 143)

Ümmet Nedir ile ilgili Hadis: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek ‘Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer’ müjdesini verdi.” (Ebû Zerr, Kütüb-ü Sitte, 7)

Ümmet Nedir ile ilgili Hikâye:

“Ümmet-i Muhammed’i Affeyle!”

Üveys-i Karani ağlamaklıdır. Şaşkınlıktan titreyen bir sesle “Ya Ömer” der, “Ben aciz ve günahkâr bir kulum. Sizin aradığınız başka Üveys olmasın?”

Hazret-i Ömer “Hayır sensin!” buyurur. “Zira Efendimiz çizgi çizgi şeklini verdi ve sen tamı tamına uyuyorsun buna.”

O büyük mücahid Ömer’e itiraz ne mümkün. Hele müjdenin böylesini getiriyorsa! Mübârek hırkayı hasretle koklar, sonra yüzüne gözüne sürerek bir kuytuya çekilir. Mübarek alnını toprağa koyar ve ağlayarak yalvarır. ‘Ya Rabbi!” der “Bu ne nimettir. Yüzü suyu hürmetine kâinatı yarattığın Server benim gibi bir âcizi hatırhyor ve mübarek hırkalarını Ömer ve Ali gibi iki güzide sultanla bu günahkâra yolluyor. Senden bir tek dileğim var: Ümmet-i Muhammedi affeyle. Nolur. Bu hırkanın hakkı için!”

Gaibden bir ses gelir. “Şu kadarını bağışladım. Haydi giy hırkayı!”

“Hepsini ya Rabbi! Hepsini!”

“Şunları, şunları, şunları da bağışladım.”

“Diğerlerinin hali n’olacak Ya Rabbi? N’olur, hırkanın ve hırkanın sa­hibinin hatırına…”