Ulu’l-Emr Nedir?

By | 12 Kasım 2014

Rüyada Emrettiğini Görmek Ne Demek ?Ulu’l-Emr: Buyruk sahibi, sözü geçerli olan kişi demektir. Bunun devlet başkanı, valiler ve daha genel anlamıyla yöneticiler olduğu Nisa: 4/59. ayetin bağlamından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yetkili kimselere itaat etmek, sözlerini dinlemek, emirlerine uymak her Müslümana farzdır. Yalnız bu farziyet, sözü geçen yetkililerin emirlerinin, Allah’ın ve Rasulünün emirlerine uygun olmasıyla kayıtlıdır. Buna göre dine uygun emirlere uymak, her Müslüman üzerine farzdır. Allah’a isyan ve günah sayılan emirlerine uymak ise haramdır.
Konumuzu teşkil eden bu hadis, itaati emreden tüm hadisleri kayıtlamakta ve hadislerdeki yetkililerin emirlerine itaat edilmesiyle ilgili ifadelerin sadece Allah’ın ve Rasulünün emrine uygun emirlerle ilgili olduğunu açıklamaktadır. Allah’ın ve Rasulünün emirleri ise kapsayıcıdır, geneldir. Hayatın girdi çıktısı, fert, aile, toplum yapısı ve idari oluşum, bu kapsayıcılığın içindedir.