Uhud Şehidleri

By | 1 Ekim 2014

uhud-sehidleriUhud, Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir.
Bunlar arasında Efendimizin amcası Hz. Hamzâ, ve medine-i münevvereye ilk kur’an muallimi olarak gönderilen Mus’ab bin umeyr R.A. de vardı. Peygamber efendimiz (S.A.V) uhud şehitlerinin başı ucunda ben sizin Allâh katında diriler olduğunuza şâhidim. Eshâb-ı kirâma dönerek bunları ziyâret edin ve selamlayın. Allâh’a yemîn ederim ki bunlar kıyamete kadar selamlayana karşılık verir buyurdular. (Mirâtü-1 harameyn c.2 s. 1026 )
Rasülullâh efendimiz zaman zaman Uhud şehidlerini ziyâret etmiştir. Hz. Fâtıma validemiz iki, üç günde bir Uhud’a gider amcası Hz. Hamza’nm kabrini ziyaret eder , ağlar ,dua eder ve kabrini düzeltirdi.
Hz. Enes r.a. buyurdular ki : Rasülullah S.A.V yanında hz. Ebu Bekir . Hz. Ömer ve Hz. Osman’dan oldukları halde Uhud’a çıktılar. Uhud dağı sevincinden sallandı. Rasülullah ayağı ile Uhud’a vurarak şöyle seslendi. Sâbit ol ey Uhud. Çünkü senin üzerinde bir nebî, bir sıddîk iki şehid var buyurdu. Sanki Efendimiz bir mucize gösterdi. Mucize ise Hz. Ebu Bekr r.a. sıddık oluşu ve Hz. Ömer ve Osman r.a şehid edileceği idi.Diğer bir hadisi şerifte ise : Uhud bir dağdır, o bizi sever biz de onu se¬veriz ( etterğib vet terhib c.2 s. 230 )
Ve yine bir hadis de : Uhud cennet köşelerinden bir köşedir ( etterğib vetterhib c.2 s. 223) buyurulmuşdur.
Ve yine şunu da eklemek lazımdır ki: 70 Kişi şehid oldu ve Uhud’a defn olunmuşlardı. Uhud savaşından 14 yıl sonra Medine’yi sel bastı Uhud tarafından. Ve Uhud’da ki şehitlerin üzerleri açıldı. O zamanda yaşayanlar baktılar ki Sanki savaş yeni olmuş ve şehidler yeni gömülmüşler gibi kan akıyor. O zaman da ki insanlar 70 kişiyi cennetül bakiye nakil etmek iste¬diler ve 4 kişi kaldı, nakil edilmeyen. Onları alacakları sırada Uhud sanki deprem olurcasma sallandı ve dile geldiDedi ki: Siz benden hepsini aldınız ama bu dördünü yani Hz. Hamza Hz. musab bin umeyr Hz. Abdullah bin cahş ve Hz. Şemmase bin Osman (r.a.) ecmeini uhud dağı vermedi.