Tuvalete Sol Ayakla Girmek

By | 22 Ekim 2014

tuvalete-sol-ayakla-girmekTuvalete sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Sağın şerefli şeylerde, solun ise diğer şeylerde olduğuna dair görüşler vardır. Bunun delilleri el- Cümle’de bulunmaktadır.(352)

İmam Nevevi şöyle der:

Tuvalete giren kişi önce sol ayağını atar, tuvaletten çıkan sonra da sağ ayağını atar.(353) Bunu yapması mendubtur. Tuvalete girme mescide girmenin aksi şeklinde olur. Çünkü saygı gösterme türünden olan tüm işlerde sağ taraftan bunun dışındaki işlerde ise sol taraftan başlanır: çünkü sol çirkin görülen şeylere, sağ ise diğer şeylere uygundur.

(352) İmam Şevkani- Es-Seylül Cerrar 1-64 Seyyid sabık. 1-46

(353) Muğnil Minhac cilt:1 sayfa: 309