Teyemmümün Sünneti

By | 1 Ağustos 2019

Abdullah bin Abbas’tan -Allah ondan razı olsun-, O Ammar’dan, onun şöyle dediği rivayet edilmiştir: ben teyem­müm ayeti nazil olduğunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Ellerimizi yüz için yere bir defa vur­duk, sonra yine ellerimizi dirseklere kadar eller için bir defa daha vurduk ve onların hem dış hem iç taraflarını sıvazladık. (Buhari, Teyemüm 4. Müslim, Hayz 110-113. Ebu Davud, Ta­haret 121)

İbn Abdurrahman bin Ebza’nın babasından rivayet etti­ğine göre bir adam Hz. Ömer -Allah ondan razı olsun- yanına giderek şöyle demişti: “Ben bir yolculukta iken cünüp oldum fakat su bulamadım.”

Bunun üzerine Ömer -Allah ondan razı olsun- “Namaz kılma” deyince Ammar şöyle dedi: “Ey müminlerin emiri hatırlamıyor musun? Ben ve sen bir seriyyede idik ikimizde cünüp olduk ama su bulamadık. Sen namaz kılmamıştın bense toprak üzerinde yuvarlanmıştım. Sonra Peygamber sallalla­hu aleyhi vesellem’in yanma vardık, ona olanı haber verince o, bana hitaben: “Sana şu kadarı yeterdi” dedi ve ellerini yere vurdu, sonra onlara üfledi elleriyle yüzünü ve kollarını mesh etti. (Buhari, Teyemmüm 8. Müslim, Hayz 110. Ebu Davud, Taharet 121.)