Teyemmüm Nedir,Teyemümün Farzları ve Sünnetleri

By | 7 Haziran 2015

teyemmum-nedirteyemumun-farzlari-ve-sunnetleri   Teyemmüm’ün lügat manası kasdetmektir. Istılahı manası ise, “temiz bir toprağı yüze ve kollara sürmektir”. Su bulunmadığında hem abdest, hem de gusül yerine teyemmüm yapılır.
Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Eğer hasta veya seferde olursanız veya tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara dokunmuşsanız ve su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin.” (Maide Sûresi,5/6)
Teyemmüm’ün Farzları
Teyemmümün farzları ikidir:
1. Niyet,
2. Yüzü ve -dirseklere kadar- kolları meshetmek.
Teyemmüm’ün Sünnetleri
Teyemmümün sünnetleri şunlardır:
1. Besmele çekip namaz için taharete niyet etmek.
2. Parmaklar açık olduğu halde elleri toprağa koyup ileri ve geri çekmek.
3. Topraktan kaldırılan elleri birbirine vurmak ve yüzün tamamını bir defada meshetmek.
4. İlk vuruşta olduğu gibi, toprağa vurulan elleri birbirine vurarak silkelemek ve sol elin başparmağını ayırarak diğer parmakların iç taraftarıyla sağ elin parmak uçlarından başlayıp kolun dış tarafını dirseğe kadar, sonra, sol elin başparmağıyla serçe parmağını halka yaparak elin ayasıyla dirsekten bileğe kadar kolun iç tarafını, başparmağı ileriye götürerek sağ elin başparmağının üst tarafını mesh etmek.
5. Aynı şekilde, sağ elin parmakları ve ayasıyla sol kolu da meshetmek.
6. Yukarıda zikredilen âyetteki sıra gözetilerek, yani önce yüzü, sonra kolları meshetmek.
7. Yüzü ve kollan ara vermeden, peşpeşe meshetmek.