Teyemmüm Ayeti

By | 6 Haziran 2014

kuran

Teyemmüm AyetiTeyemmüm Ayeti: “…Su bulamazsanız temiz bir toprakta teyemmüm edin, yüzle­rinizi, ellerinizi onunla meshedin.” (Maide; 6)

Teyemmüm Hadisi: “On yıl boyu su bulamasa da, temiz toprak müslümanın ab­dest suyudur. Suyu bulunca, bedenini onunla meshlesin, zira bu daha ha­yırlıdır.” (Ebû Zerr’den)

Hikâye: Teyemmüm Ayetinin İnişi

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Allah Resulü’nün yaptığı seferlerin birinde bir­likte yola çıkmıştık. Beyda, yahut Zatu’l-Ceyş’e vardığımızda (yanımda ödünç olan) gerdanlığım koptu. Aransın diye Allah Resulü o yerde bek­ledi. Herkes de beraber bekledi. Hâlbuki bir subaşında değildiler. Yanla­rında da sulan yoktu. Halk babama (Hz. Ebûbekir) gelip: “Âişe’nin etti­ğini gördün mü? Allah Resulü’nü de, onunla beraber halkı da yollarından alıkoydu. Subaşında değiller, yanlarında da su yok” demişler. Babam ya­nıma geldi. Allah Resulü de, başını dizime koymuş uyuyordu. Bana “Sen Allah Resulü’nü de, diğerlerini de yolundan alıkoydun. Subaşında değil­ler, yanlannda da su yoktur” dedi. Beni azarladı ve bir hayli söylendi. Eliyle de böğrüme vurmaya başladı. Beni kıpırdamaktan, Allah Resu­lü’nün dizimin üzerinde bulunmasından başka hiçbir şey alıkoymuyordu. Allah Resulü uyudu, nihayet sabah oldu. Hiç su yoktu. Yüce Allah te­yemmüm ayetini indirdi. Bunun üzerine herkes teyemmüm etti. Sonra (gideceğimiz sırada) üzerine bindiğim deveyi kaldırdık ve gerdanlığı al­tında bulduk.