Teşrik Tekbirleri İle İlgili Sorular

By | 29 Eylül 2014

tesrik-tekbirleri-ile-ilgili-sorular1. Teşrik tekbirleri hükmü ve metni?

Teşrik tekbirleri, fıkıh âlimlerinin bir çoğuna göre vaciptir. Sünnet diyenler de vardır. İmameyn’e göre farz namazlarını kılmakla her mükellef olan kimse için bu tekbirler vaciptir. Bu hususta tek başına namaz kılanla imama uyan, seferi ile mukim olan, köylü ile şehirli, erkek ile kadın müsavidir. İmam-ı Azam’a göre ise bu tekbirlerin vacip olması için mukim olmak hür ve erkek olmak ve namazın müstehap şekilde cemaatle kılman bir farz namaz olması şarttır. Bu sebeple seferi olanlara, kölelere, kadınlara ve tek başına namaz kılan kimselere vacip değildir. Ancak bunlar, üzerlerine teşrik tekbiri vacip olup cemaatle farz namazları kılan kimselere uyarlarsa, o zaman vacip olur. Cuma, bayram namazı kılınmayan köylerdeki kimselere vacip olmaz. Ve Cuma günü öğle namazını kendi aralarında cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz. Kadınların kendi aralarında cemaatle namaz kılmaları da müstehap şekliyle olan cemaatten sayılmaz.

Teşrik tekbirlerinin lafzı: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhil’hamd”

2. Teşrik tekbirlerinin başlama ve sona erme vakti ne zamandır?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramında, arife günü sabah namazından itibaren başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her namazdan sonra alınır.
Bu günlere teşrik günleri denir. Buna göre, teşrik günlerinde, toplam 23 vakit namazda bu tekbirler alınmış olur.

3. Teşrik tekbirleri namazın sonunda mı alınır?

Teşrik tekbirleri, selamdan sonra ara vermeden alınır. Eğer namazdan sonra konuşur veya camiden çıkarsa, artık tekbir alınmaz. Birinci rekâttan sonra cemaate yetişen kimse, yetişemediği rekâtları kıldıktan sonra tekbirlerini alır. Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar, teşrik günlerinde kaza edilirse, teşrik tekbirlerini de almak gerekir.
Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınmaz. Zira teşrik tekbirleri, namazın değil, vaktin vacibidir.

4. Bayram günlerinde tebrikleşme?

Bayram günlerinde müslümanlarm birbirini tebrik etmesi, musafaha yapması, birbirine:

Ğaferallahu lenâ ve leküm (Allahu Teala bizi de sizi de mağfiretine nail buyursun) veya “Tekabbelallahu Teala minnâ ve minküm” (Allahu Teala bizden ve sizden kabul buyursun) gibi bir şekilde duada bulunmaları menduptur.

5. Teşrik günlerinden önce kılmadığı bir namazı teşrik günlerinde kaza eden kimse, teşrik tekbirlerini getirir mi?

Getirmez.