Teşehhüd Nedir ?

By | 6 Mart 2014

teşehhüd nedir

Teşehhüd konusu bir çok müslümanın merak ettiği ve teşehhüd nedir diye düşündüğü bir konudur. Teşehhüd nedir sorumuza en iyi cevaplardan birini de Berzenci Mevlid-i Şerifi’nde bulabiliriz.Berzenci mevlid-i Şerifi’nde açıklanan teşehhüd nedir, nasıl gerçekleşmiştir şu şekilde ayrıntılı anlatılmıştır;

 “Allâh-u Te’âlâ mahlûkâtı yaratmak, yeri alçak yapmak ve göğü yükseltmek istediği za­man Kendi nûrundan bir tutam alarak ona:

‘(Ey nur!) Benim Habîbim Muhammed ol’ buyurdu. Artık o nur Adem’in yaratılışından beş yüz sene önce Arş’ı tavaf etmeye başladı, bir yandan da ‘Elhamdülillâh’ diye zikrediyordu.

O zaman Allâh-u Te’âlâ: ‘Ben de bunun için (bana çok hamd ettiğin için) sana Muham­med ismini verdim’ buyurdu.

Sonra Adem (Aleyhisselâm)ın nûrunu Mu­hammed Mustafa (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İn nûrundan yarattı.

Sonra Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) in beden-i şerifini de Âdem (Aleyhisselâm)m çamu­rundan yarattı.

Daha sonra Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nûrunu Adem (Aleyhisselâm)ın sulbüne yerleştirdi, bunun üzerine melekler saf saf olup Adem (Aleyhisselâm)ın arkasında durarak o nûra bakmaya başladılar.

Sonra Âdem (Aleyhisselâm)’. Yâ Rabbi! Bun­lar niye benim arkamda duruyorlar?’ deyince Allâh-u Te’âlâ: ‘Muhammed’in nûruna bakı­yorlar’ buyurdu.

Âdem (Aleyhisselâm): ‘Yâ Rabbi! O nûru be­nim alnıma yerleştir’ deyince, Allâh-u Te’âlâ o nûru Âdem (Aleyhisselâm)in cephesine nakletti.

Bu sefer melekler onun önünde durmaya

başlayınca Adem (Aleyhisselâm):

‘Yâ Rabbi! O nûru benim göreceğim bir yere yerleştir’ dedi.

Allâh-u Te’âlâ da onu şehâdet parmağına nakletti, bunun üzerine Adem (Aleyhisselâm) şehâ­det parmağını kaldırarak:Kelime-i Şehadet getirdi. İşte teşehhütte parmak kaldırmanın aslı budur. Zaten o parmağın damarı kalple irtibatlıdır