İman Ne Demek

By | 6 Mart 2014

iman etmek ne demektir

İman Ne Demek ile ilgili Ayet: “Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz.” (Kehf; 30)

İman Ne Demek ile ilgili Hadis: “Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsi­niz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.” (Tirmizi; Hüccetti’l-İslam, İmam Gazali, İhya’u Ulum’id-din, 3. cilt)

İman Ne Demek ile ilgili Hikâye:

Kalbe Gelen İman

Ibrâhim Havvas, başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Bir se­ne İstanbul’a gitmeye karar verdim. Şehre girdim. Yüksek bir köşk gör­düm. Kapı önünde bir kısım insanlar, bir araya toplanmışlardı. Yaklaş­tım ve sordum: “Niçin toplandınız?”

“Rum Kayseri’nin kızı delirdi. Çare bulmak için doktorlar toplandı.”

“Bunda bir hikmet olsa gerektir” dedim ve içeri girdim. Orada Kayser’in kızını ondördüncü ay gibi gördüm. Bana baktı ve dedi ki: “Hoş gel­din, ey İbrâhim Havvas!”

“Beni nereden tanıyorsunuz?”

“Canımı, Cânâna teslim ederken Hak’tan sevdiği bir kulunu yanımda bulundurmasını istedim. Rüyâmda buyuruldu ki: “Yarın İbrâhim Havvas sana gelecek!”

“Hastalığınız nedir?” “Bir gece dışarı çıkıp ibret nazarıyla gökyüzüne baktım. Kendimden geçtim. ’Allahu ehad verresûlü Ahmed’ kelimesi di­lime, mânâsı kalbime geldi. Bu kelimeyi dilimden düşürmez oldum. Bu sebepten hâlime delilik alâmeti, bana da deli dediler.”

“Bizim diyara gelmek ister misin?”

“Sizin diyarda ne var?” “Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa oradadır.”

“Sağa bak!” dedi. Baktım bir düzlükte Mekke, Medine ve Mescid-i Ak­sa karşımda duruyor gördüm. Az sonra dedi ki: “Vakit yaklaştı. İstek ve ar­zu haddi aştı.” Sonra da “Kelime-i Şehâdet” getirip ruhunu teslim etti.