Taşkınlık Yapmak

By | 3 Aralık 2014

taskinlik-yapmakAbdullah (radıyallâhu anh’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘(Söz ve davranışlarında) taşkın(lık yapan)lar helak olmuştur’ buyurdu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu sözü üç defa tekrarladı.”

(Müslim, İlim 7 (2670); Ebu Dâvud, Sünnet 5 (4608); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/386)

(Bu hadiste kastedilen husus; sözlerinde, fiillerinde haddi aşan, taşkınlık yapan kimselerdir. Ne söylediğini bilmeyen, ölçüsüz konuşan ve aşırı fiillerde bulunan bu gibi kimseler, insanlar tarafından sevilmedikleri ve çok defa yaptıklarının cezası olarak bir şekilde ödedikleri gibi, ahiretlerinin de harap olacağına işaret edilmektedir.