Takva Nedir ?

By | 16 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

takva nedirTakva nedir hakkında Ayet: “Kim takva sahibi olur (Allah’tan korkar) sa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden nzık verir. Kim Allah’a güve­nirse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak; 2-3)

Takva nedir hakkında Hadis: “Ey insanlar dikkat ediniz! Rabbiniz tektir. Arabın, Arap olma­yana, Arap olmayanın Arab’a, siyahın kırmızıya, kırmızının siyaha, takva­dan öte, hiçbir üstünlüğü yoktur. Şüphesiz Allah Teâlâ katında en üstü­nünüz, Allah Teâlâ’dan en çok korkanınızdır.”

(Müsned-i Ahmed b. Hanbel, 5/411)

Takva nedir hakkında Hikâye:

Dünya Arzusu ve Takva

Dünya arzusu ve şehveti külhana benzer, takva ise hamam… Böylece takva hamamı, şehvet külhanıyla aydınlanır. Takva sahipleri bu dünya külhanında zevk ve sefa içindedirler. Çünkü onlar, hamama girerek yıka­nıp temizlenmişlerdir.

Bu dünyadaki zenginler, hamamı ısıtmak için tezek taşıyanlara ben­zerler. Cenab-ı Hak, hamam ısınsın tavlansın diye onlara bir hırs vermiş­tir. Hamama giren, yüzünden, yüzündeki temizlik ve güzellikten bellidir.

Külhandakiler de yüzlerindeki ve ellerindeki kir, duman ve işten bel­li olurlar. Bu dünyada mal toplayan ve onunla övünen: “Ben şu kadar, bu kadar mal topladım.” diyen gerçekte ; “Bu kadar tezek getirdim.” diyor. Bu söz aslında yüz kızartıcı bir sözdür. Fakat külhanda çalışanlar arala­rında bununla övünürler. “Sen akşama kadar altı küfe tezek getirdin. Halbuki ben hiç zahmet çekmeden, yirmi küfe tezek taşıdım.” derler. Kül­handa doğup temizlik nedir görmeyen kişi, elbete misk kokusundan in­cinir, hasta olur.