Tag Archives: vahiy nedir vahyin çeşitleri nelerdir

Kitapların Peygamberlere Vahyedilme Şekli

Vahiy, kelime olarak, ‘ima etmek, fısıldamak, işaret etmek, ilham ve telkinde bulunmak, seri ve gizli bir şekilde bildirmek’ gibi anlamlara gelir. Bir terim olarak ise, vahiy ‘Yüce Allah’ın, bildirmek istediği hidayet ve buyruklarını elçi olarak seçtiği kullarına, doğrudan veya bir melek vasıtasıyla mutat olmayan gizli bir yolla bildirmesidir.’ Vahyin mahiyetini bilmek ve kavramak o hâli… Read More »