Tag Archives: umrede ihram yasakları

İhram Resimleri

Hac yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre’nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz. İhrama, “hac ayları” içinde girilir. Hac ayları, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu aylar, haccın başladığı ve devam ettiği aylardır. İhrama giren kimse için bazı iş ve davranışlar… Read More »

İhram Resimleri

   Hac yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre’nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz. İhrama, “hac ayları” içinde girilir. Hac ayları, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu aylar, haccın başladığı ve devam ettiği aylardır. İhrama giren kimse için bazı iş ve… Read More »

İhram Niyeti

 ihramın iki farzı vardır: ihram niyeti ve telbiye getirmek. ihram niyeti, yapılmak istenen ibadetin umre veya hac, ya da hem umre hem hac olduğunun kalben belirlenmesi demektir. Bu belirlemenin dil ile ifade edilmesi müstehaptır. İhrama giren kimse eğer yalnız hac yapmak istiyorsa, “Allah’ım! haccetmek istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul buyur,”Eğer yalnız umre yapmak istiyorsa, “Allah’ım! Umre… Read More »

İhrama Girme

Dinimiz ile alakalı pek çok bilgiye sahip olsak da hac ve umre ibadetlerinde eksik ve yanlış bilgiye rastlamamız olasıdır. Bu tür organizasyonları düzenleyen tur şirketlerimiz hac ve umre adaylarımıza kolaylık açısından rehber hocaları kafilelerine dahil etmektedir. Bu rehberlere en çok sorulan soru ihrama girme konusu olmaktadır. Aslında basit ve pek çok kuralı yoktur.

Umre İhram

   Haccın şartlarından biri olarak umre ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda yaptıkları davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Buna “ihrama girme” de denir. umre ihram a girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında ihram denmektedir. İhramlı bir kimsenin; Duş… Read More »

İhram Ve Haramları

    Hac yada umre yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın ve Umre’nin şartıdır. İhrama girmeden hac yada Umre yapılamaz. İhrama giren ihram ve haramları nada girmiş olmaktadır. ” İhrama girmiş” manasınadır. ihrama girmeden önce, yapılması gereken hususlar vardır. İhrama girerken bunlara da uyulmalıdır. Buna göre: İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak… Read More »