Tag Archives: tırnak kesmek sünnet

Tırnakları Kesmek

• En güzeli, tırnakları cuma günü ve dağınık bir sırayla kesmektir. Çünkü Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Tırnaklarını sıraya uymadan kesen kimse gözünden acı çekmez. ” Humeyd b. Abdurrahman’ın babasından naklettiği bir başka rivayete göre ise Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Tırnaklarını cuma günü kesen kişi deva bulur ve hastalık ondan çıkıp gider. ”… Read More »