Tag Archives: temizliğin önemi nedir kısaca

Temizliğin Mana ve Önemi Nedir?

Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde, Allah Resulü’nün hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Genel anlamda temizlik ve ibadet amaçlı temizlikle ilgili birtakım ilke ve ölçüler getirilmiş, temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır. Dinin özü; manevî kirlerden arınma, Allah’ı tanıma O’na itaat ve ibadet etmekle birlikte, ruhun yücelişi ve insanın böyle… Read More »