Tag Archives: takva zikir

Takva

Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’: – ‘Şüphesiz ki Allah; takva sahibi, gönlü zengin ve uzlete çekilmiş kulu sever’ buyururken işittim.” Takva: Allah korkusuyla günahtan kaçınmada ve Allah’ın emir ve yasaklarına uymada titizlik gösterme. Allah’ın himâyesine girmek, emrini tutup azabından korunma anlamında Kur’anî bir terim. Bu şekilde titiz… Read More »